OS YN DIGWYDD YNG NGHAERDYDD,
MAE’N DIGWYDD YN Y MOCHYN DU

SAFLE ARBENNIG...

  • Drws nesa i Griced Morgannwg (Stadiwm SWALEC) a Chanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • Taith gerdded 10 munud o Stadiwm y Mileniwm, Castell Caerdydd a Chanolfan Siopa’r Ddinas drwy brydferthwch Parc Bute
  • Maes parcio i’n cwsmeriaid
  • Mae Y Mochyn Du wedi ei amgylchynu gan erddi prydferth gyda digonedd o le i eistedd tu allan