EIN TREFTADAETH CHWARAEON

‘Rydym yn talu gwrogaeth i’r mawrion ym myd chwaraeon:
Sam Warburton, Jamie Roberts, Jonathan Davies, Phil Bennett, Gareth Edwards, Ray Gravelle,
Gareth Bale, Ryan Giggs.
Cornel Cricedwyr Morgannwg gyda Simon Jones a Robert Croft.
A’r seiclwr Geraint Thomas – enillydd dwy fedal aur Olympaidd.

EIN TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Dosbarthiadau Cymraeg wythnosol mewn cysylltiad â Menter Caerdydd; Gwyl Gorawl flynyddol Y Mochyn Du. Ac wrth gwrs tipyn o ganu hwylus (pan fo Cymru’n ennill!).

EIN CYFRANIAD CYMDEITHASOL

Elusen Canolfan Canser Felindre yw dewis Y Mochyn Du. Cynhaliwyd noson garolau flynyddol gyda Côrdydd a taith gerdded y gaeaf gyda Sam Warburton drwy Erddi Soffia. Codwyd dros £7,200 tuag at yr achos.
Diolch o gallon i’n holl gwsmeriaid arbennig!