BWYD CARTREF…GYDA ACEN GYMREIG

Enwyd Y Mochyn Du ar ôl cân werin draddodiadol o Orllewin Cymru. Yn y gorffennol ‘roedd mochyn ar bob fferm yng nghefn gwlad Cymru. A’r mochyn fyddai’n gynhaliaeth gwerthfawr yn ystod misoedd hir y gaeaf. Mae Y Mochyn Du hefyd yn cynnig cynhaliaeth i’n cwsmeriaid o borfeydd glas ein gwlad gan ddefnyddio cynnyrch lleol pan fod hynny’n bosib.

Ein pwyslais yw ar goginio cartref gan ddefnyddio cynhwysion ffres gan gynnig bwyd blasus o safon am bris rhesymol.