Oriau Agor

Oriau Agor Dydd Llun i Dydd Iau
12:00 - 11:00

Gwener a Sadwrn
12:00 - 12:00

Sul
12:00 - 10:30

Gweinir bwyd trwy'r dydd, bob dydd
12:00 tan 9:00pm (8:00pm Sul)

Lleoliad

Y Mochyn Du,
Clôs Sophia,
Caerdydd,
CF11 9HW.

Ffôn

029 2037 1599

E-bost

ymochyndu@outlook.com